niedziela, 20 maja 2012

Bardzo zajęty święty

Zapewne nie jest przypadkiem, że anglojęzyczna nazwa Gruzji to Georgia- fonetycznie tak bardzo zbliżona to imienia Giorgi/ Georgi. Ten właśnie święty- obok świętej Nino, o której pisałam w związku z gruzińskim krzyżem- jest bowiem patronem Gruzji.
Kult świętego Jerzego jest w Gruzji bardzo rozpowszechniony, imię Giorgi należy tu do najpopularniejszych imion męskich, a w  w gruzińskiej cerkwi kilkakrotnie w ciągu roku obchodzone są święta związane z tym patronem. Podobizny świętego Jerzego spotkać można wszędzie, rozpoczynając od herbu państwowego, a kończąc na małych obrazkach przyklejonych choćby w taksówkach.

Kim był święty Jerzy i czym się zasłużył? Według źródeł historycznych urodził się on w rodzinie chrześcijańskiej w drugiej połowie III wieku. Po osiągnięciu pełnoletności, za przykładem ojca wstąpił do armii rzymskiej. Był dobrym żołnierzem i szybko awansował. Kiedy w 303 roku cesarz Dioklecjan wydał edykt zezwalający na prześladowania chrześcijan na terenie Imperium, Jerzy choć był żołnierzem należącym do osobistej ochrony cesarza, jako chrześcijanin krytykował tę decyzję. Rozwścieczony Dioklecjan nakazał torturować go i zabić. Po torturach Jerzy został ścięty pod murami miejskimi Nikomedii, 23 kwietnia 303 (lub 305) roku, a wkrótce potem chrześcijanie zaczęli modlić się do niego, jako do męczennika.
Jednak od prawdy historycznej znacznie bardziej rozpowszechniona jest legenda o walce Świętego Jerzego ze smokiem. Według tej legendy smok zrobił swoje gniazdo na źródle, którego woda zaopatrywała miasto Silene. Mieszkańcy musieli wywabiać smoka z jego gniazda na czas, gdy nabierali wodę. Każdego dnia oferowali smokowi owcę, a jeśli jej nie znaleźli, musieli oddać zamiast niej jedną z dziewczyn wybieraną przez losowanie. Pewnego razu losowanie wskazało księżniczkę, córkę władcy miasta. Wtedy święty Jerzy stanął twarzą w twarz ze smokiem, przeżegnał się znakiem krzyża, pokonał potwora i w ten sposób uratował księżniczkę. Wdzięczne miasto porzuciło pogaństwo i przeszło na chrześcijaństwo. I właśnie podczas walki ze smokiem Święty Jerzy przedstawiany jest najczęściej. Poniżej klika przykładów z Tbilisi, Chkhorostsku i Batumi:
Okazuje się też, że święty Jerzy to bardzo zajęty święty, oprócz Gruzji jest bowiem patronem wielu państw, m.in.: Anglii, Holandii, Niemiec, Szwecji, Litwy, Portugalii i Bośni, patronem chrześcijan palestyńskich, patronem archidiecezji białostockiej, wileńskiej oraz pińskiej. Jest również patronem wielu miast, m. in. Moskwy, Reffary, Barcelony i Neapolu, a w Polsce np. uzdrowiska w Lądku Zdroju czy Ostródy. Jakby tego było mało, jest także patronem wędrowców, górników, żołnierzy, kowali, bednarzy, artystów, więźniów, skautów, harcerzy oraz rolników. 

1 komentarz: